Advokátní kancelář

AK Mgr. Mareš

AK Mgr. Mareš je advokátní kanceláří sídlící v centru Prahy. S důrazem na profesionalitu, individuální přístup, pečlivost a efektivitu poskytuje širokou škálu právních služeb. V čele naší kanceláře stojí advokát Mgr. Jiří Mareš, který se po úspěšném složení justičních zkoušek rozhodl pro právní kariéru v advokacii. Jeho dlouholeté cenné zkušenosti ze soudního prostředí přinášejí významný přínos pro naše klienty.

Mgr. Jiří Mareš

Generální právní praxe.

Co Vám můžeme nabídnout

Služby advokátní kanceláře

01.

Právo občanské

AK Mgr. Mareš je schopna klientům poskytnout kvalitní právní pomoc v různých oblastech, včetně občanského práva. Díky odbornosti advokáta Mgr. Jiřího Mareše a jeho týmu jsme schopni efektivně zastupovat klienty jak před soudy a jinými orgány ve sporech, tak i v rámci tzv. nesporné agendy. Sepíšeme tedy jakékoli smlouvy, či dohody.

02.

Právo obchodní

AK Mgr. Mareš má zkušenosti a odbornost, které umožňují poskytnout klientům vysoce kvalitní právní pomoc v oblasti práva obchodních korporací. Naše služby zahrnují poradenství a zastupování v různých aspektech obchodního práva, včetně zakládání společností, nastavení smluvních vztahů, ochrany duševního vlastnictví, a dalších obchodně-právních otázek. Naším cílem je dosáhnout optimálních výsledků a společně s klienty budovat dlouhodobě úspěšné podnikání.

03.

Správní právo

Naše kancelář nabízí odbornou právní pomoc v oblasti správního práva, zejména s ohledem na problematiku GDPR a správních řízení. Naše služby zahrnují poradenství a zastupování v souvislosti s ochranou osobních údajů a plněním požadavků GDPR.

Dále se specializujeme na zastupování klientů v správních řízeních, kde máme dlouholeté zkušenosti s interakcí s orgány veřejné správy. Naši právníci jsou připraveni hájit zájmy klientů a poskytnout jim efektivní právní zastoupení v rámci správních řízení.

často kladené otázky

FAQ

Chceme, aby Vaše zkušenost s našimi právními službami byla co nejhladší. Seznamte se s často kladenými dotazy

translate
Kopírovat není možné.