FAQ

Seznamte se s často kladenými dotazy.

Jsme si plně vědomi toho, že cena je klíčovým kritériem při vašem rozhodování. Pro vaši bližší představu se naše hodinová sazba pohybuje v rozmezí 2 500 – 3 500 Kč za hodinu. O konkrétní hodinové částce budete vždy informování v rámci první konzultace s námi.

Snažíme se poskytnout našim klientům co nejlepší představu o očekávaných celkových nákladech právní služby, a to i v případech, kdy jsou záležitosti netypické nebo složitější. Avšak právě v těchto situacích může být obtížné přesně stanovit cenu předem, protože vyřizování některých právních věcí vyžaduje podrobné prozkoumání, analýzu a případně jednání s protistranami.

Chceme vám poskytnout co nejtransparentnější podmínky, proto společně před započetím spolupráce podepíšeme smlouvu o právní službě.

Kdykoliv budete mít zájem o naše právní služby, kontaktujte nás a rádi se s vámi setkáme, abychom detailně prodiskutovali vaše požadavky. Vaše spokojenost a důvěra jsou pro nás klíčové, a proto jsme připraveni vám poskytnout profesionální a kvalitní právní služby na míru.

První konzultace v přiměřené délce (zpravidla 30 minut) je pro nové klienty zdarma.

Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření. Seznamte se s informacemi o ochraně osobních údajů.

Platí pro nás zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, kdy jsme mimo jiné vázáni povinností mlčenlivosti.

Vaše spokojenost a pohoda jsou pro nás v naší advokátní kanceláři zcela klíčové. Chceme vám připomenout, že jsme tu pro vás nejen jako vaši právní zástupci, ale také jako vaši partneři v náročných chvílích. Rozumíme, že složité právní otázky mohou vést ke stresu a nejistotě.

Proto nabízíme možnost vám v případě vašeho zájmu zprostředkovat setkání s odborníky v oboru psychologie. Věříme, že psychologická pomoc pro vás může být cennou oporou při řešení vašich právních záležitostí. Naši spolupracující psychologové jsou empatičtí profesionálové, kteří vám pomohou zvládat emocionální náročnost právních situací a nabídnou vám užitečné strategie pro zvládání stresu.

Rádi bychom zdůraznili, že jsme otevřeni různým způsobům konzultací, aby vyhovovaly vašemu pohodlí a preferencím. Vedle osobního setkání v naší advokátní kanceláři máte možnost zvolit i jiné alternativy.

Konzultace mohou probíhat telefonicky, což je praktická volba pro rychlou komunikaci a řešení jednodušších právních dotazů. Pokud preferujete virtuální setkání, jsme připraveni využít moderních komunikačních platforem, jako jsou Skype, Zoom, MS Teams nebo jiné aplikace pro videohovory. Díky těmto technologiím můžeme komunikovat na dálku, a to bez ohledu na vaše aktuální umístění.

Rozumíme, že v některých situacích může být tato forma komunikace praktičtější nebo nezbytná, a proto jsme otevřeni využití moderních technologií a flexibilní při přizpůsobování se vašim potřebám.

Je však třeba mít na paměti, že vyřizování právních záležitostí prostřednictvím telefonických konzultací nebo on-line komunikace a zasílání dokumentů na dálku může zabrat více času než osobní jednání v kanceláři.

Zde je odpověď jednoduchá a zní: ano. Svým klientům tyto služby poskytujeme a dle dohody jsme připraveni ověřit podpis i mimo sídlo naší kanceláře. Za tyto služby účtujeme smluvní odměnu.

V případě, že jste zde nenalezli odpovědi na Vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat. 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora.

translate
Kopírovat není možné.