Služby

Jsme všestranně založení právníci s mnoha zájmy i mimo advokacii. Umíme Vám tak pomoci v širokém spektru právních služeb.

Naše specializace

01.

Sporná agenda

Naše advokátní kancelář má za sebou desítky vyřešených sporů ve prospěch našich klientů.

Máme zkušenosti jak s řízením před soudy, tak mimosoudním řešením sporů, včetně mediace. 

Zkušenosti máme mimo jiné v soudních řízení týkajících se žalob na plnění (o částku), práv z vadného plnění, vyklizení nemovitostí či například ve věcech exekučních (odklad, zastavení exekuce a další).

Zastoupíme vás v řízení před všemi soudy (okresní, krajský, vrchní, nejvyšší) včetně Ústavního soudu. 

02.

Správní právo

Ochrana osobních údajů:

Máme za sebou velké množství auditů GDPR, desítky vytvořených dokumentů, právních posouzení, balančních testů nebo posouzení vlivu. Plníme funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správní řízení:

Zastoupíme Vás v řízení před správními orgány. Máme bohaté zkušenosti s kontrolami dle 255/2012 Sb., kontrolní řád a s přestupkovým řízením.

03.

Právo rodinné a dědické

Máme  zkušenosti s rozvody manželství a úpravou péče o nezletilé děti. To vše včetně zprostředkování prostoru pro smírnou dohodu a dosažení tzv. nesporného rozvodu.

Poradíme Vám v otázkách výživného. Máme zkušenosti s rodiči ze všech příjmových skupin.

Rozvodovým řízením Vás citlivě provedeme.

Poskytujeme konzultace týkající se otázek dědického práva.

04.

Nesporná agenda

Sepíšeme jakékoli:

  • smlouvy, 
  • dohody,
  • všeobecné obchodní podmínky,
  • vnitřní dokumenty společnosti (směrnice, pokyny aj.),
  • a další.

Vypracujeme právní rozbory a rešerše.

Máme zkušenosti se smlouvami v oblasti sportu, nemovitostí (smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy, nájemní smlouvy aj.), businessu (převody obchodních podílů, návrhy a zajištění změn ve společenských smlouvách a další).

Pro naše klienty jsme již sepsali desítky smluv s výší plnění v řádech vyšších stovek milionů Kč. 

05.

Trestní právo

Mgr. Mareš dlouhodobě působil v justici, a to konkrétně na trestním úseku. Máme proto  zkušenosti s obhajobou v trestních věcech.

00.

Potřebujete pomoci v jiné oblasti?

translate
Kopírovat není možné.