Mgr. Jiří Mareš

advokát

Mgr. Jiří Mareš je zkušeným advokátem, který vykonává generální právní praxi. Svou profesionální kariéru začal na obvodním soudě, kde působil dlouhodobě na trestním úseku. Absolvoval justiční zkoušky, čímž prokázal své hluboké právní znalosti a schopnosti. Díky svému širokému rozhledu a odbornosti je schopen kvalitně pomoci s veškerou právní agendou.

V poslední době se Mgr. Jiří Mareš zaměřuje na oblast propojení práva a businessu. Kromě toho se věnuje agendě nemovitostí a developmentu, což zahrnuje komplexní právní služby v rámci tohoto odvětví. 

Jazyky: 🇨🇿 Vlajka: Česko Emoji Kopírovat Vložit 🇨🇿 🇬🇧 Flag: United Kingdom Emoji Copy Paste 🇬🇧 

Kontaktujte Mgr. Mareše

JUDr. Mgr. Klára Sekretová

advokát

JUDr. Mgr. Sekretová je advokátkou v AK Mgr. Mareš vykonávající generální právní praxi. Úspěšně složenou advokátní zkouškou s prospěchovým stupněm výtečně prokázala  znalosti a dovednosti v právní oblasti. Její expertíza pokrývá různá odvětví práva, v poslední době se například setkává s problematikou práv z vadného plnění,  správních řízení (zejména kontrola správních orgánů a přestupková řízení) a náhrady nemajetkové újmy.

JUDr. Mgr. Sekretová klade důraz na individuální přístup k potřebám klientů a pokud je to možné, usiluje o smírná řešení sporů.

Jazyky: 🇨🇿 Vlajka: Česko Emoji Kopírovat Vložit 🇨🇿 🇬🇧 Flag: United Kingdom Emoji Copy Paste 🇬🇧 🇪🇸 Flag: Spain Emoji Copy Paste 🇪🇸 

Kontaktujte JUDr. Mgr. Sekretovou

Mgr. Felix Bína

advokátní koncipient

Mgr. Felix Bína vystudoval obor právo a právní věda na Univerzitě Karlově a je advokátní koncipient v AK Mgr. Mareš. V rámci studia absolvoval specializační modul Právo ve společenskovědním kontextu. 

Mgr. Bína aktivně participuje na veškerých činnostech kanceláře, nicméně v poslední době jeho agendu tvoří například právo ochrany osobních údajů a správní právo. Mgr. Bína má zkušenosti s kontrolními procesy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) i s interními audity GDPR v samotných společnostech. 

Jazyky: 🇨🇿 Vlajka: Česko Emoji Kopírovat Vložit 🇨🇿 🇬🇧 Flag: United Kingdom Emoji Copy Paste 🇬🇧 🇪🇸 Flag: Spain Emoji Copy Paste 🇪🇸 

Kontaktujte Mgr. Bínu

Ing. Věra Prášilová

vedoucí kanceláře

Ing. Věra Prášilová je vedoucí kanceláře AK Mgr. Mareš kde zastává klíčovou roli v rámci péče o klienty. Její schopnost efektivně komunikovat s klienty a porozumět jejich potřebám je nezbytná pro poskytování kvalitních právních služeb.

Jazyky: 🇨🇿 Vlajka: Česko Emoji Kopírovat Vložit 🇨🇿 🇬🇧 Flag: United Kingdom Emoji Copy Paste 🇬🇧 🇷🇺 Flag: Russia Emoji Copy Paste 🇷🇺 

Kontaktujte Ing. Prášilovou

Nikoletta Verbeščuková

právní asistentka

Nikoletta Verbeščuková momentálně studuje právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zastává pozici právní asistentky v AK Mgr. Mareš. Nikoletta se stále zdokonaluje ve svých právních dovednostech i znalostech a aktivně se angažuje ve všech činnostech kanceláře.

Jazyky: 🇨🇿 Vlajka: Česko Emoji Kopírovat Vložit 🇨🇿 🇬🇧 Flag: United Kingdom Emoji Copy Paste 🇬🇧
                 🇷🇺 Flag: Russia Emoji Copy Paste 🇷🇺 🇩🇪 Flag: Germany Emoji Copy Paste 🇩🇪

translate
Kopírovat není možné.